En-polede strømskinner

U 10 strømskinne

Ampere

100


Tilbake