Trådløs kraft og signaloverføring

Vahle's system CPS (Contactless Power Supply) representerer et gjennombrudd i utviklingen av "trådløs" tilførsel av kraft til kraner og annet bevegelig materiell. Systemet baserer seg på magnetisk induksjon og har ingen bevegelige deler eller deler som er i berøring med hverandre.

  • Systemegenskaper:
  • Vedlikeholdsfritt
  • Ingen hastighetsbegrensning
  • Upåvirket av omgivelsene (støv, vann, is, vind)
  • Høy virkningsgrad, nær100%.

Sammen med SMG (Slotted Microwave Guide) utgjør CPS et komplett system for overføring av kraft og styresignaler til mobilt utstyr.

Radioskinne  SMG
SMG  (Slotted Microwave Guide) - er et system for overføring av data og styresignaler til og fra skinnegående materiell. Systemet består av en aluminiumsprofil hvor det inne i denne sendes en  bærebølge. Signaler til/fra den bevegelige maskinen fanges opp av en antenne som beveger seg i et spor i aluminiumsprofilen.

Systemet har grensesnitt til alle standard data og PLS systemer samt for audio og video signaler, og er fullstendig ekvivalent med et ledningsbasert system.

For ytterligere opplysninger besøk Paul Vahle GmbH.


Tilbake