Kabelkjeder

Vi har overdratt agenturet på kabelkjeder fra Kabelschlepp til Miltronic AS pr. 1. januar 2010.

Etter at den svenske Kabelschlepp-representanten solgte sitt firma til Miltronic AB for vel ett år siden har Miltronicgruppen hatt som strategi å bli representant for Kabelschlepp i hele Skandinavia.

 Vi har nå inngått en avtale med Miltronic som regulerer dette og vi håper derfor dere også i framtiden vil benytte kabelkjeder fra Kabelschlepp.


Tilbake