Senterkontakter

SENTERKONTAKTER (SLEPERINGSSATSER)

Senterkontakter benyttes for å overføre kraft og/eller signaler til eller fra roterende utstyr. Senterkontaktene kan i praksis settes sammen av det antall og den type sleperinger man har behov for. De leveres enten kapslede (IP 54/56) eller som åpne enheter

Kapslet sleperingenhet, IP 56       

Åpen sleperingsenhet, IP 00            


Tilbake